TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin nimi

Hautakivi.info asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Hautakivi.info

Iso Roobertinkatu 35-37 E 50 00120 HKI

3. Rekisteriä hoitava henkilö

Asiakkuusvastaava

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Hautakivi.info:n keräämillä henkilötiedoilla on tarkoitus käsitellä tilauksia, hoitaa laskutusta, asiakkaan yhteydenottoja sekä asiakaskyselyitä, jotka liittyvät asiointiin ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on kehittää omaa raportointia, markkinointia ja muita asiakkuuden hoitamiseen liittyviä toimenpiteitä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaikatiedot, hautausmaatietoja, hautauslupatietoja, tilaus- ja toimituspäivätietoja sekä asiakkaan antamia muita asiakkuuden hoidon kannalta olennaisia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä tai asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Rekisterin pitäjä voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja yhteistyökumppaneilleen asiakastilausten valmistamista ja toimittamista varten. Yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin pitäjä voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa laskutus- ja perintäyhtiöille tai rekisterinpitäjän markkinointia hoitavalle yhteistyökumppanille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen kannalta tarpeellista.

8.Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin.

9. Tarkastus-, korjausoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tai korjata virheelliset häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina ja mielipidetutkimusta varten.